پورتال سازمانی نوعی خاص از پورتال‌های تحت وب است که برای برآورده کردن نیازهای سازمان و شرکتهای بزرگ ایجاد می‌شود. استفاده از امکانات پورتال سازمانی می‌تواند اثرات چشمگیری در رشد و توسعه‌ی مجموعه اداری ایفا کند.

مزایای طراحی پورتال سازمانی

از مزایای مهم پورتال سازمانی می‌توان به حفظ و نگهداری از اطلاعات به‌روز، کاهش هزینه‌ها، کاهش بوروکراسی، افزایش قابلیت پیگیری، افزایش داده‌های خام و گزارش‌های مدیریتی در جهت یافتن نقاط ضعف و برنامه‌ریزی برای بهبود اشاره نمود.

ابعاد طراحی پورتال سازمانی و چشم انداز توسعه

یک پورتال سازمانی می‌تواند وسعت بسیار زیادی داشته باشد و در طول زمان به صورت متداول توسعه و بهبود یابد.

طراحی پورتال سازمانی علاوه بر تحلیل دقیق نیازمندی‌های سازمان به تجربه و مهارت بالایی نیازمند است. اتصال پورتال سازمانی به سایر نرم‌افزارهای داخلی، از نیازهای اساسی در طراحی پورتال سازمانی به شمار می‌رود. برای مثال ممکن است سیستم کاربران پورتال در ارتباط مستقیم با سیستم دایکتوری به فعالیت بپردازد و تنها کارکنانی بتوانند از پورتال استفاده کنند که در این سیستم ثبت شده باشند.

مخاطبان پورتال سازمانی

در طراحی پورتال سازمانی بخش‌های مختلفی برای ارایه‌ خدمات به گروه‌های مختلف کارکنان و کاربران وجود دارد. گروه‌های کاربری که می‌توانند از یک پورتال سازمانی استفاده کنند عبارتند از:

مدیران سازمان

کارکنان سازمان

نمایندگان

فروشندگان

بازاریابان

مشتریان

سایر ذی‌حسابان

هر گروه از استفاده ‌کنندگان فوق می‌توانند بسته به دسترسی‌های تعریف شده، بخش‌های مختلف و اطلاعات گوناگونی را مشاهده، اضافه و ویرایش کنند.

برای مثال کارکنان خواهند توانست با یکدیگر پیام رد و بدل کنند یا ممکن است وضعیت پرسنلی خود را مشاهده و مدیریت کنند. همچنین ممکن است بتوانند متغیرهای ارزیابی عملکرد خود را در پورتال سازمانی ثبت کنند.

مدیران سازمان خواهند توانست گزارش‌های گوناگون مرتبط با بخش‌های مختلف پورتال را مشاهده کنند، برای کارکنان، مشتریان، نمایندگان و سایر گروه‌های کاربری پیام ارسال کنند.