چگونگی شکل گیری شبکه های اجتماعی

چگونگی شکل گیری شبکه های اجتماعی

در طی چند دهه گذشته، تکامل شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای بوده است که توانسته ‌اند سبک زندگی را از قرن 21 به بعد تحت الشعاع قرار دهند. امروزه 3۱٪ از جمعیت جهان کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی هستند و این به معنی تعداد چشمگیر ۲ میلیارد و ۳۰۷ میلیون نفر است. واقعیت دیگری که دانستن تکامل […]

ادامه مطلب